Зуучлал – худалдаа, түрээс

Монрийл Валью ХХК нь зуучлалын үйлчилгээг үйлчлүүлэгч төвтэйгээр хүргэж таны хүсэлд нийцүүлэн таны үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах болон түрээслүүлэх, мөн таны хэрэгцээ  шаардлагад нийцсэн түрээслэж суух болон худалдаж авах үл хөдлөх хөрөнгийг хайж олох замаар бодит үнэ цэнэ бүхий үйлчилгээг хүргэдэг билээ.
Та гадаадад амьдардаг болон завгүй бол бид таныг төлөөлөлөн/ итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр/ ажиллан байр худалдах худалдан авах, түрээслэх түрээслүүлэх дотоод тохижилт засвар үйлчилгээ, хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
Худалдах/ түрээслүүлэх
Хэрвээ та үл хөдлөх хөрөнгөө худалдах болон түрээслэх бодолтой байгаа бол бидэнд даатгана уу !  Бид таны үл хөдлөх хөрөнгийг өөрийн хөрөнгийн адил үзэж дараах үйлчилгээг танд үзүүлэх болно:
  • Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг судлах, давуу болон сул талуудыг тодорхойлох
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийг тогтоох, өсгөх боломжуудыг санал болгох
  • Зах зээлд сурталчлах арга замуудыг  тодорхойлох, оновчтой зах зээлд байршуулах
  • Өөрийн харилцагч үл хөдлөх хөрөнгө захиалагчдад санал болгох
  • Хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг давхар санал болгодгоороо давуу талтай.
Худалдан авах / түрээслэх
Хэрвээ та үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах болон түрээслэх гэж байгаа бол өөрөө хайж олох гэж заваа үрэх хэрэггүй бидэнд итгэ ! Бид таньд бэлэн байгаа үл хөдлөх хөрөнгөө худалдах гэж биш харин таны  хүсэл шаардлагад тань нийцсэн үл хөдлөх хөрөнгийг хурдан шуурхай хайж олон таны найз мэт хамтран ажиллах болно.
  • Худалдан авагч/ түрээслэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох
  • Хүсэл шаардлагад нийцсэн үл хөдлөх хөрөнгийг судлах
  • Тохирсон үл хөдлөх хөрөнгийг санал болгох, хэлэлцээр хийхэд дэмжлэг үзүүлэх
  • Хөрөнгийн хариуцлагын даатгал/ таны буруугүй үйлдлээс шалтгаалах ус алдах, тог цахилгаан, гал усны эрсдлээс бүрэн хамгаална