Бидний тухай

Бидний тухай

Монрийл Валью ХХК нь үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын болон хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээний шинэ соёлыг монгол улсад түгээн дэлгэрүүлэх, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд бодит үнэ цэнэ бүхий үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Бид үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн чанартай, бизнесийн ёс зүйтэй байдлыг эрхэмлэдэг бөгөөд үйлчлүүлэгчиддээ дараах үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.
  • Зуучлалын үйлчилгээ / худалдаа, түрээс/
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөх үйлчилгээ
  • Түрээслэгчийг төлөөлөх
  • Хөрөнгийн менежмент
лавлах