Өнөөдрөөс дараах банкууд ипотекийн 8 хувийн зээлийг олгож эхэллээ.

8
Засгийн газрын санхүүжилтээр ипотекийн найман хувийн зээлийг олгож эхэлсэн байна. Тухайн зээлийг олгож буй банкуудын мэдээллийг энд дарж үзээрэй.