Түрээсийн цогц үйлчилгээ

Түрээсийн цогц үйлчилгээ

- Та байраа түрээслүүлэх гэж гүйсээр залхаж байна уу ?
- Найдвартай түрээслэгч олдохгүй л байна уу ?
- Түрээсийн төлбөрөө байнга нэхэх танд хүндрэлтэй байгаа биз
- Түрээслэгчтэй холбоотой маргаанаа хэрхэн шийдвэрлэхээ мэдэхгүй  байна уу ?

ТА ЗАВГҮЙ УЧРААС ЭДГЭЭР ОЛОН АСУУДЛУУДАА БҮГДИЙГ НЬ БИДЭНД ДААТГАЖ БОЛНО

1. Маркетинг сурталчилгаа
- Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийг тогтоох 
- Давуу болон сул талуудыг тодорхойлон шинжлэх 
- Тохирсон зах зээлд байршуулан сурталчилах 
- Захиалгат үйлчлүүлэгчид санал болгох 
- Таныг бидэнд итгэл үзүүлсний тань төлөө бид маркетингийн бүх зардлыг өөрсдөө хариуцах болно. 

2. Цэвэрлэгээ
- Үл хөдлөх хөрөнгийг түрээслэхээс өмнөх цэвэрлэгээ үйлчилгээ
- Түрээслүүлэх явц дахь цэвэрлэгээ. Түрээслэгчийн хүсэлтээр хийнэ
- Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн дараах буюу хүлээлгэж өгөх үеийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ
- Захиалгат цэвэрлэгээ үйлчилгээ

3. Даатгал 
- Даатгалын зүйл : Орон сууц, тавилга 
- Хариуцлага: Орон сууц болон түүнд байршуулсан тавилгын өмнө хүлээх хариуцлага 
- Ямар эрсдлийг хамгаалах вэ ? 
1. Бүх төрлийн УСНЫ 
- ГАЛЫН эрсдлээс бүрэн хамгаална 

4. Хяналт
-  Сар тутмын ашиглалтын зардлыг хянаж төлөөгүй тохиолдолд шаардлага хүргүүлэх 
- Түрээсийн төлбөрийг гэрээгээр тохирсон хугацаа бүрт нэхэмжилж түрээслүүлэгчид шилжүүлэн өгөх 
- Улирал тутамд түрээслэгчийн хэрхэн оршин байгаад хяналт хийж түрээслүүлэгчид тайлан мэдээ хүргүүлэх 
- Ашиглалтын бүрэн бүтэн байдал, үр ашигтай зарцуулалтыг хангах 

5. Түрээслүүлэгчийг төлөөлөх
- Үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчийг гэрээний үндсэн дээр төлөөлөх
- Үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөх 
- Төлөөлөх явцад үл хөдлөх хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, үр ашигтай зарцуулалтыг манай компани бүрэн хариуцан ажиллана. 

7. Хариуцлага /
- Түрээслэгч хугацаанаас өмнө гарах,
-Үл хөдлөх хөрөнгөд хохирол учруулах зэрэг асуудлыг манай компани гэрээний үндсэн дээр бүрэн хариуцна.  

Бид хэзээ ч үйлчлүүлэгчдийнхээ итгэлийг алдаж байгаагүй .